Služby

Nabízíme širokou škálu služeb v zemědělství.

 • orba
 • příprava pod setí
 • setí
 • aplikace postřiku GPS
 • aplikace hnojiva GPS
 • sklizeň pícnin do balíků
 • odvoz komodit
 • rozmetání hnoje
 • aplikace kejdy
 • vakování
 • sklizeň obilovin
 • zemní práce
 • odvoz skotu, aj.